Program lojalnościowy

🎉 Odkryj nasz fantastyczny Program Lojalnościowy i skorzystaj z niezliczonych korzyści w naszym outletcie odzieżowym! 🎁

👉 Za każde 1 zł, które wydasz w naszym sklepie, otrzymasz 1 punkt w naszym Programie Lojalnościowym. To prawda – za zakupy, które już i tak uwielbiasz, będziesz otrzymywać jeszcze więcej nagród!

🌟 Co możesz zrobić z tymi punktami? To jest najlepsze w naszym programie – masz kilka fantastycznych opcji do wyboru! Możesz wymienić swoje punkty na:

1️⃣ Zniżki na kolejne zakupy: Twoje punkty są warte złota, a my chcemy, abyś czerpał z tego jak największą przyjemność. Wymieniaj swoje punkty na atrakcyjne zniżki na kolejne zakupy w naszym sklepie. Kupuj więcej i oszczędzaj jeszcze więcej!

2️⃣ Kody rabatowe: Chcesz podzielić się miłością do mody ze swoimi bliskimi? Teraz możesz to zrobić dzięki naszym kodom rabatowym! Wymień swoje punkty na unikalny kod rabatowy, który będziesz mógł podarować swoim znajomym lub użyć samodzielnie w naszym sklepie. To doskonały sposób na jeszcze większe oszczędności!

👥 Dołącz do naszego Programu Lojalnościowego już dziś i zacznij zbierać punkty za swoje zakupy! Im więcej kupujesz, tym więcej punktów zdobywasz, a tym samym większe nagrody czekają na Ciebie.

🛍️ Nie trać czasu! Odwiedź nasz sklep już teraz i doświadcz niezrównanego Programu Lojalnościowego. Czekamy na Ciebie, aby uczynić Twoje zakupy jeszcze bardziej satysfakcjonującymi! 💫

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SKLEPU INTERNETOWEGO NICOL

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki programu lojalnościowego Sklepu Internetowego Nicol

1. Organizatorem programu jest właściciel sklepu ” Nicol ” Andrzej Wojciechowski 84-123 REKOWO GÓRNE UL. JAŚMINOWA 28 NIP: 9581229067
2. Program Lojalnościowy został uruchomiony w dniu 02.06.2023 o g. 20.00
3. Naliczanie punktów lojalnościowych rozpoczęło się w momencie uruchomienia programu lojalnościowego.
4. Klient przystępuje do programu poprzez: założenie konta użytkownika w sklepie internetowym www.outlet-odziezowy.pl (dalej: “SKLEP INTERNETOWY”). Z momentem przystąpienia do Klubu Klient staje się Klubowiczem.
5. Zasady uczestnictwa w programie reguluje niniejszy Regulamin, który zostanie zamieszczony na stronie outlet-odziezowy.pl
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie istnienia Klubu, z zastrzeżeniem jednak, że wprowadzane zmiany nie ograniczą praw Klubowiczów w zakresie Premii lub udziału w dedykowanych promocjach w ramach programu lojalnościowego na zasadach obowiązujących przed zmianą Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.outlet-odziezowy.pl W razie braku zgody na zmiany w Regulaminie Klubowicz może zrezygnować z członkostwa w Klubie w każdym czasie.

II. Zasady programu

1. Klub to specjalny program lojalnościowy przeznaczony dla wszystkich klientów Sklepu Internetowego (dalej zbiorczo zwane również “SKLEP INTERNETOWY” www.outlet-odziezowy.pl), którzy założyli konto użytkownika w Sklepie.
2. Twój aktualny status uczestnictwa w klubie można sprawdzić na stronie www.outlet-odziezowy.pl po zalogowaniu na konto użytkownika

3.Aby przystąpić do programu, należy, założyć konto użytkownika w Sklepie Internetowym www.outlet-odziezowy.pl

4. Uczestnikami Klubu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
5. Konto Klubowicza, który potwierdził chęć korzystania z programu lojalnościowego, powinno posiadać wymagane dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu),
6. Klubowicz zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także do niepodejmowania działań sprzecznych z dobrymi obyczajami jak również wykorzystywania członkostwa w Klubie w celach komercyjnych lub działania na szkodę Organizatora.

III. Zasady naliczania i wykorzystywania rabatu w programie lojalnościowym

1. Klubowicz, dokonując zakupów w Sklepie Internetowym gromadzi punkty lojalnościowe, gdzie za każdą wydaną 1 złotówkę, otrzymuje 1 punkt lojalnościowy. Punkty lojalnościowe sumują się na koncie Klienta i mogą być zamienione na kupon rabatowy (zwany premią) lub posłużyć do obniżania łącznej kwoty w koszyku.
2. 1 punkt lojalnościowy przeliczany jest na 0,05 zł. Klubowicz może zamienić punkty na kod rabatowy przy min. 100 zgromadzonych punktach z zastrzeżeniem, że wszystkie zgromadzone punkty zamienią się na 1 bon rabatowy po kliknięciu „Zamień na kod rabatowy”.
3. Wygenerowany Kod Rabatowy nie podlega zamianie na punkty lojalnościowe. Bon rabatowy może pokryć 99% wartości zamówienia, a wartość zamówienia musi wynosić min. 59 zł.
4. Klubowicz może wykorzystać premię w okresie do 180 dni. Po upływie ww. terminu Premia naliczona z danej transakcji zostaje skasowana, co nie wpływa jednak na Premie naliczone z późniejszych transakcji. Informacja o dacie ważności bonu rabatowego dostępne są na koncie użytkownika.
5. Premia z danej transakcji może zostać wykorzystana po upływie 14 dni od realizacji sprzedaży w ramach danej transakcji. Jako realizację sprzedaży przyjmuje się termin fiskalizacji sprzedaży w ramach danej transakcji. Fiskalizacja sprzedaży następuje w momencie wysłania zamówienia.
6. Wszelkie informacje na temat stanu konta Klubowicza i naliczonej Premii są dostępne po zalogowaniu na konto użytkownika na stronie www.outlet-odziezowy.pl
W przypadku zwrotu towaru z transakcji, w której nastąpiło wykorzystanie Premii (tym w przypadku uznania reklamacji złożonej przez Klubowicza poprzez zwrot należności uiszczonej za towar), konto Klubowicza zostaje ponownie uznane wartością Premii przypadającą na zwracany towar.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowej zmiany wysokości naliczanej Premii, w szczególności poprzez jej podwyższenie. Premia nabyta przed zmianą jej wysokości będzie mogła być wykorzystana na zasadach sprzed jej zmiany.
8. Jeżeli Premia na koncie Klubowicza została naliczona lub wykorzystana niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia części lub całości naliczonej Premii, o czym Klubowicz zostanie poinformowany.
9. Klient traci wykorzystany kod rabatowy www.outlet-odziezowy.pl w przypadku: anulowania zamówienia, zwrotu towaru, nieodebrania zamówienia.

IV. Dane Osobowe

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) – dalej jako “RODO”. Administratorem danych osobowych Członka Klubu jest Organizator Klubu.
2. Członek Klubu może zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych w Polityce Prywatności sklepu www.outlet-odziezowy.pl
3. Członek Klubu jest zobowiązany powiadomić Organizatora, o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku takiego zawiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak informacji o aktualnych promocjach przeznaczonych dla Uczestników Klubu, o ile brak powiadomienia dotyczy tych danych osobowych, które są niezbędne do przekazania takich informacji.

V. Zamknięcie klubu. Rezygnacja

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Klubu w każdym momencie jego trwania, z zastrzeżeniem jednak poszanowania praw nabytych przez Klubowiczów.
2. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Klubu na wszystkich Kartach i kontach klubowiczów zostaje zablokowana możliwość naliczania Premii, co nie narusza uprawnienia Klubowicza do wykorzystania naliczonej na jego koncie Premii w terminie do 180 dni od dokonania poszczególnych transakcji.
3. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Klubu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.outlet-odziezowy.pl oraz powiadomienia Klubowiczów w formie pisemnej poprzez portal Facebook lub innej, wybranej przez Organizatora.
4. Fakt zamknięcia lub zawieszenia Klubu przez Organizatora nie uprawnia Klubowicza do dochodzenia w stosunku do Organizatora wypłaty Premii w gotówce.
Rezygnacja z uczestnictwa w Klubie następuje na żądanie Klienta, po skontaktowaniu się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail: biuro@outlet-odziezowy.pl

V. Postanowienia końcowe. Reklamacje.

Klubowicz jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, w szczególności w zakresie przyznanej Premii lub realizacji rabatu. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 30 dni od zajścia okoliczności uzasadniających jej złożenie. Reklamacja powinna zostać przesłana mailem na: biuro@outlet-odziezowy.pl
W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisu prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).
Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Klubowiczom na stronie internetowej www.outlet-odziezowy.pl

Życzymy udanych zakupów!